Kejora Development Holding Sdn Bhd

KEJORA DEVELOPMENT HOLDING SDN BHD (KDHSB) adalah syarikat milik penuh Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB). KDHSB telah diperbadankan pada 4hb April 2011 dibawah Akta Syarikat 1965. Penubuhan KDHSB akan bertindak sebagai syarikat pegangan pelaburan bagi mengukuhkan aktiviti komersial utama yang telah dikenalpasti iaitu pembangunan hartanah, pelancongan dan pertanian.

  • KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN BHD. Anak syarikat ini bertanggungjawab dalam mengurus, melaksana dan memajukan aset dan juga tanah-tanah milik KEJORA.
  • KEJORA HOSPITALITY & SERVICES SDN BHD adalah merupakan anak syarikat yang bertanggungjawab bagi menjalankan aktiviti dalam sektor pelancongan dan perkhidmatan.
  • KEJORA AGRO SDN BHD akan mengurus dan membangunkan tanah-tanah pertanian yang sesuai dan berpotensi untuk dibangunkan sejajar dengan matlamat pembangunan pertanian KEJORA.

Staff KDHSB

Staff KLDSB

Staff KHSSB

Staff KASB

AHLI LEMBAGA PENGARAH KEJORA DEVELOPMENT HOLDING SDN BHD

PENGURUSAN TERTINGGI KEJORA DEVELOPMENT HOLDING SDN BHD

CARTA ORGANISASI KEJORA DEVELOPMENT HOLDING SDN BHD